Kursun süresi: 3 ay ve toplam 150 saat olup 4 aşamalıdır:

1.Aşama:Rık’a yazılı belgeleri okumaya alıştırmak 3 hafta süreli

2.Aşama:Kırık divani yazılı belgeleri okumaya alıştırmak 3 hafta süreli

Kursun süresi: 3 ay ve toplam 150 saat olup 4 aşamalıdır:

1. Aşama:Rık’a yazılı belgeleri okumaya alıştırmak 3 hafta süreli

2. Aşama:Kırık divani yazılı belgeleri okumaya alıştırmak 3 hafta süreli

3. Aşama :Hattı Hümayun ve vakıf belgelerini okumaya alıştırmak 2 hafta süreli.

4. Aşama: Çeşitli yazılardaki belgeleri Arapçaya çevirmek 4 hafta süreli.