Harmoon Araştırmalar merkezi, kâr amacı gütmeyen ve özellikle Suriye meselesi ve Suriye’de devam eden çatışmalar ve gelişme senaryoları ile ilgili siyasi, sosyal ve entelektüel çalışmalar ve araştırmalar üreten bağımsız bir araştırma kurumudur. Harmoon, sivil toplumun performansını arttırma ve demokratik farkındalığı yaygınlaştırmanın yanı sıra, Arap meseleleri, arap dünyasını ilgilendiren çatışmalar ve arap bölgesel ve uluslararası ilişkileri ile ilgilenmektedir.

Merkez, demokrasi, özgürlük, eşitlik, insan hakları ve eşit vatandaşlık değerlerinin temellerine dayalı olarak, Suriye’nin geleceğini inşa etmek için proje ve faaliyetler yürütür ve girişimlerde bulunur. Ayrıca, Yapıcı diyalog için bir alan ve fikirlerin yakınlaşması için bir saha olmayı hedeflemekte.

Harmoon Merkezinin 2021 yılı içerisinde düzenlenen faaliyetleri

Harmoon Araştırmalar merkezi, yeni faaliyetler ve etkinliklerin yanı sıra, 2021 yılı içerisinde yapılan niteliksel faaliyetlerini gösteren yıllık raporunu yayınladı.

2021 yılı boyunca Harmoon Araştırmalar Merkezi, sonuçları karar vericileri üzerinde etki yaratacak geniş kapsamlı çalışmalar yaparak, çalıştaylar düzenleyerek ve siyasi diyalog girişimleri başlatarak, çalışmalarının temel dayanağı olarak Suriye davasına bağlılığını teyit etmeye ve Suriyelilerin kendi davalarına uzlaşma ve demokrasi temelinde çözüm bulmadaki rollerini yeniden etkinleştirmenin önemine odaklanmaya çalışmıştır.  

Harmoon Araştırmalar Merkezi, görsel kimliğini koruyarak, web sitesinde merkezin bölümlerindeki bazı değişiklikleri içeren arayüzü güncellemesine gitti. Yeni okuyucu ve akademisyen kesimlerinin ilgisini çekmenin öneminden yola çıkarak sitenin İngilizce versiyonunu hazırlamaya çalıştı. 2021 yılı boyunca harmoon.org web sitesi yaklaşık 493.000 tekil ziyaretçiye ulaşırken, sitedeki okumaların sayısı 2.028.521’i aşmıştır. 2021 yılında Merkezin web sitesine ve sosyal medyadaki sayfalarına ulaşan kişi sayısı ise, 2.231.473 kişi olmuştur.

Çalışmalar

Merkezin araştırmacıları, sosyal meseleler üzerine 10, siyasi meseleler üzerine 5, hukuk meseleleri üzerine 3, askeri ve güvenlik meseleleri üzerine 3, eğitim üzerine 2 ve ekonomi üzerine bir çalışma olmak üzere, 24 çalışma tamamladılar. Ayrıca, diğer araştırmacılar 12 çalışma tamamlamış ve 24 çalışma çevrilmiştir. Yayınlanmış çalışmaların toplamı 70’i aşmıştır.

Merkez, uzun ve geniş kapsamlı çalışmaların yanı sıra tamamı Suriye konusunda olmak üzere 248 görüş makalesi ve 161 kısa çalışma yayınlamıştır. Merkez Ayrıca, Suriye meselesi ile ilgili makaleler ve kısa çalışmalar yayınlamaya ve 49’a ulaşan çok sayıda Suriyeli politikacı ve aydınla yazılı diyaloglar yürütmeye devam etti.

Çeviri alanında ise, özellikle Suriye konusuyla ilgili ingilizce, Türkçe ve Fransızca dillerinden makaleler ve çalışmaları çevirmeye devam etmiştir. Merkez bu kapsamda, 24 çalışma, farklı dillerden veya farklı dillere 100 makale ve Merkezin yapmış olduğu 10 çalışmayı İngilizceye çevirmiştir.

Kalamoon Dergisi “Suriye Sosyal Bilimler Dergisi”

2021 yılı içerisinde Merkez, üzerinde durulmayan ve fazla vurgulanmayan konular üzerine odaklanan dört sayı yayınlamıştır. Kalamoon dergisi, çok sayıda Suriyeli yazar ve araştırmacıyı cezbetmeyi başarmıştır. Kalamoon dergisinin 2021’deki sayıları şu şekildeydi:

  • On Beşinci Sayı: Ana konusu, Suriye ulusal devletinin toplumsal sözleşmesi.
  • On altıncı sayı (Musawah kuruluşu ile iş birliği içinde): Ana konusu, Suriye feminizmi.
  •  On yedinci Sayı: Ana konusu, bağımsızlıktan 2020’ye kadar Suriye tiyatrosu.
  •  On sekizinci sayı: Ana konusu, eski ve şimdiki Suriyeli Süryaniler.

Suriyeli Araştırmacıların 1. Yıllık Konferansı

Harmoon Araştırmalar Merkezi, Suriye Sosyal Bilimler Derneği ve Uluslararası Sosyoloji Derneği ile iş birliği içinde ve kalamoon dergisinin katılımıyla, pandemi kısıtlamaları nedeniyle Sosyal Medya üzerinden çevrimiçi olarak 15-17 Ocak 2021 tarihleri arasında Suriyeli Sosyal Bilimler Araştırmacıların 1. Konferansını düzenledi.

Konferansta, Suriyeli araştırmacılar tarafından, Suriye ile ilgili çeşitli konuları ele alan 30 hakemli araştırma makalesi sunuldu. Konferans, akademisyenler ve sosyal medyadaki takipçiler tarafından büyük ilgi gördü ve takip edildi.

Paneller

Merkez, Suriye’de devam eden çatışmalarla ilgili konuların yanı sıra, Arap ve bölgesel meselelerle ilgili konuları tartışan haftalık paneller düzenledi.

2021 yılı boyunca merkez, İstanbul ve Doha’da yüz yüze ve sosyal medya üzerinden 60’tan fazla panel düzenlemiştir. Panellerde, Suriyeli, Arap ve Türk şahsiyetlerden oluşan 168 kişiyi konuşmacı olarak ağırlanmıştır. Ayrıca Merkez, yayın konusunda ve uzak yerlerde ikamet eden katılımcıları kabul etme kabiliyetinde kayda değer bir gelişme kaydetmiştir.

Yeni Faaliyetler

2021 boyunca Merkez bir dizi girişim, çalıştay ve program başlattı:

Harmoon observatuvarı

Merkez, Haziran 2021’de siyasi, askeri ve güvenlik durumu ve olayları ile Suriyelilerin bulundukları bölgelerdeki yaşam ve sosyal koşullarındaki değişiklik ve gelişmeleri takip etmek amacıyla “Harmoon observatuvarı” projesini başlattı.

Haziran-Aralık ayları arasında, deneme olarak yedi rapor yayınlandı.

Yedinci rapordan (Aralık 2021 raporu) itibaren, aylık raporun üç bölüme ayrılmasına karar verildi:

Birincisi, aylık siyasi pozisyonu değerlendiren siyasi gözlem. İkincisi, askeri ve güvenlik operasyonları ve olayları kapsayan aylık rapor. Üçüncüsü ise, ekonomik, yaşamsal ve toplumsal yönlerle ilgili aylık rapor.

Suriye’nin Geleceğine İlişkin Ulusal Diyalog Girişimi

Harmoon Araştırmalar Merkezi, ortak paydada buluşmaları ve uzlaşma yolları bulmaları amacıyla bir dizi önemli ulusal meseleler üzerinde diyalog kurmaları için akademisyenler, politikacılar, aydınlar, düşünürler ve hukukçular da dahil olmak üzere Suriye’nin seçkinleri arasında ulusal diyalog programı başlattı.

14 konu/mesele içeren program, iki aşamaya ayırılmıştır: 2021’de tartışılan ve 2022’de tartışılacak meseleler. Her mesele, 20-25 kişinin katılımıyla iki kapalı diyalog oturumu düzenlenerek bir ay boyunca ele alınmaktadır.

2021 yılında, yüksek anayasal ilkeler, yönetim sistemi, devletin laikliği/tarafsızlığı, eşit vatandaşlık, geçiş dönemi adaleti, hak ve özgürlükler gibi konular ele alınmış ve diyaloglara katılanların sayısı 180 kişiyi aşmıştır.

Suriye’nin bakış açısını temsil eden 2254 sayılı kararın yürütme programını formüle etme girişimi

Uluslararası toplumun Suriyelilere yardım etmede aktif ve olumlu bir rol oynamamasının ardından, Suriyelilerin kendi başlarına çözüm bulma sorumluluğundan hareket ederek Harmoon Araştırmalar Merkezi, 2021 yılında, Suriye’de herhangi bir gerçek siyasi çözümün karşılaşacağı zorluklarla ilgili tüm soruları yanıtlayan ve Suriyelilerin bakış açısını temsil eden, “2254 sayılı Karar” için ayrıntılı bir uygulama programı formüle etme girişimini başlatmıştır.

Uygulama programı, çözümün özetini içeren birkaç sayfalık taslaktan oluşacak ve yaklaşık yüz Suriyeli şahsiyet bu taslağın hazırlanmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca, tüm soruları ve zorlukları ele almak için objektif bir algı içeren bir belge eklenecektir.

Taslak, Suriye meselesinde önemli rol oynayan birçok ülkenin başkentinde düzenlenecek çalıştaylarda tartışılacak ve program, İngilizcenin yanı sıra farklı dillere çevrilerek Suriye vizyonu olarak geniş çapta tanıtılacak ve karar vericilere ve etkileyicilere dağıtılacaktır.

Suriye meselesinde aktif rol oynayan ülkelerin politikalarına ilişkin çalıştaylar programı

Suriye meselesinin Suriyelilerin elinden çıkıp bölgesel ve uluslararası aktörlerin eline geçmesinin ardından, aktör ülkelerin Suriye meselesindeki politikalarını ve dönüşümlerini tartışmak ve analiz etmek ve aktörlerin çıkarlarının anlaşılması üzerine, Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda ve siyasi geçişe dayalı olarak Suriye’de siyasi bir çözüm için bastırmada oynayabilecekleri rolü araştırmak amacıyla Harmoon Araştırmalar Merkezi, Suriye meselesinde aktör olan ülkelerin başkentlerinde, o ülkelerin akademisyenleri, siyasetçileri ve gazetecilerinin yanı sıra, o ülkelerde bulunan Suriyeli uzmanların yer aldığı çalıştaylar düzenlemek için girişim başlattı.

Bu program kapsamında Merkez, Katar Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi ile iş birliği içinde, körfez ülkeleri, Türkiye, İran, Rusya, Almanya, Fransa, Çin, İngiltere ve ABD’den araştırmacı ve akademisyenlerin katılımıyla, Körfez ülkelerinin Suriye meselesindeki rolüne ilişkin “Suriye’deki Çatışmada Körfez Ülkelerinin Rolü” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda, körfez ülkelerinin (Irak ve yemen ile KİK ülkeleri) Suriyedeki çatışmaya ilişkin tutumları ele alındı. Çalıştay, Harmoon Araştırmalar Merkezinin web sitesinde Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan bir yönetici özetiyle sonuçlandı.

Harmoon Kültür Forumu

Harmoon Araştırmalar merkezi, pandemi sürecindeki kısıtlamalardan dolayı bir buçuk yıl aradan sonra, Ekim 2021’de İstanbul’daki Harmoon Kültür Forumunu yeniden açtı. Forumun programı, siyaset, ekonomi, edebiyat ve felsefe alanında 1500’den fazla kitap içeren okuma köşesini ve eğitim bölümünü aktifleştirmenin yanı sıra, Suriye, Arap ve bölgesel meseleler hakkında haftalık panel ve sanatsal ve kültürel konularda (şiir dinletisi, imza günü, sergiler) etkinlikler içermektedir. Forum, faaliyetlerine katkıda bulunmaları için Türk ve Arap şahsiyetleri cezbedebilmiştir.

Merkez ayrıca, faaliyetlerini genişletmek ve Doha’daki Suriyeli ve Arap toplumundan daha çok sayıda kişiyi cezbetmek amacıyla, Doha’daki Harmoon kültür Forumu olacak, Doha ofisinde konferans salonu kurmuştur.

Harmoon Araştırmalar Merkezi, önceki faaliyetlerinin yanı sıra, 2021 yılı boyunca Suriye’de, siyaset ve medya alanındaki aktivistlerin katıldığı paneller, merkezin yaptığı araştırmalar üzerine uzmanların verdiği konferanslar ve Suriyeli feminist aktivistlerin katılımıyla iki çalıştay düzenledi.

Bir başka önemli etkinlik ise, Suriye devriminin onuncu yıldönümü vesilesiyle Doha’da, göç, yerinden edilme, geri dönüş ve yeniden imar gibi insani yönlerin yanı sıra, ekonomik, yaşam, askeri ve asayiş yönleriyle Suriye meselesinin farklı konularında incelemeler sunan 21 kadın ve erkek araştırmacının katıldığı “Suriye Devrimi üzerinde İncelemeler” başlıklı bir çalıştayın düzenlenmesiydi.

Çalıştay kapsamında, Suriye devriminde olağanüstü katkılarıyla tanınan şahsiyetler: Şeyh Ahmed Al-Sayasneh, Dr. Khaled Al-Hindawi, insan hakları aktivisti Fadel Abdul Ghani ve aktivist Marwa Al-Ghamyan ödüllendirildi.

Harmoon Araştırmalar Merkezi, Suriye Sivil Toplumunu Destekleme Programı kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde seçilmiş Suriyeli öğrenciler gruplarını temsil eden birçok kişinin katılımıyla 11 Nisan 2021’de Suriyeli Talebe Birliği’nin 1. Konferansına sponsor oldu. Konferansın sonunda, Dünyanın dört bir yanına dağılmış suriyeli öğrencilerin menfaatlerini sağlayan ve Birliğin işlemlerini yürüten idari, denetim ve danışmanlık heyeti ve yönetim kurulu seçimi yapıldı.

2022’de Harmoon Araştırmalar Merkezi, siyasi çözüm için daha iyi umutlar yaratacak ve suriye meselesinin yararına olacak şekilde, daha yüksek profesyonellik ve gelişmiş bilimsellik seviyesine ulaşmak için daha fazla çapa göstermeyi hedeflemektedir.